Shah Alam, 12 Disember 2019 – Institut Pengangkutan Malaysia, MITRANS, mengadakan Bengkel Penulisan Artikel Jurnal melibatkan pelajar-pelajar pascasiswazah dan warga MITRANS. Ketua Pengajian Siswazah MITRANS, Dr. S. Sarifah Radiah Shariff berkata, antara objektif bengkel ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para peserta tentang ciri-ciri artikel jurnal yang baik serta tips pemilihan jurnal dalam bidang secara efektif.

Beliau menambah, selain itu, penekanan turut diberikan terhadap aspek pelaporan serta analisis data yang bersesuaian. Bengkel ini dihadiri oleh pelajar-pelajar pasca siswazah yang telah melengkapkan draf awal artikel masing-masing. Pendekatan bengkel ini lebih bersifat perbincangan dua hala di mana para peserta turut diberi peluang untuk memberi komentar terhadap contoh contoh penulisan artikel yang telah diterbitkan di samping memberi pandangan untuk penambahbaikan.

Shah Alam, 10 Disember - Program Pembangunan Kapasiti Vendor PPKV merupakan satubprogram pembangunan yang dirintis oleh MED yang akan merencanakan laluan kepada para vendor tempatan untuk meneroka pasaran luar negara.

Dr Shahrin Nasir, Timbalan Pengarah Jaringan Industri dan Komersilisasi MITRANS berkata, "Program PPKV ink merupakan satu program yang bersistematik dan bersasar kepada semua sektor strategik yang melibatkan pembangunan teknologi dapat menyediakan kepakaran serta membangunkan usahawan dan vendor yang berdaya saing di dalam negara untuk lebih menerokai pasaran luar,”.

"Program Pembangunan Vendor dibawah Kementerian Pembangunan Usahawan telah menerima peruntukan RM61 juta di bawah Rancangan Malaysia Ke-11", ujar beliau.

Program PPKV ini melibatkan pelbagai syarikat dan industri yang berhubung perluasan pasaran perniagaan, pembiayaan kompetitif, pewujudan vendor berbilang tingkat dan penerokaan sektor yang berpotensi serta berteknologi tinggi.

Page 2 of 7